pekařské droždí droždí pro vinařství droždí pro lidské zdraví droždí jak krmivo pro zvířata droždí jako zvýrazňovače chuti
Titulní strana
English version   Version française

Fyziologie droždí

Kvasinky jsou schopny žít jak za přítomnosti kyslíku tak i bez něj!               

sans air sans air avec air avec air

Vous ne voyez pas l'animation ?
Téléchargez le plugin Flash Player pour votre navigateur

Bez kyslíku

Při zkvašování, což je anaerobní reakce probíhající bez přítomnosti kyslíku, je cukr z velké části přeměněn na alkohol, aniž by docházelo k významnějšímu uvolňování energie. Je to proces, který probíhá při přípravě těsta. Kvasinkám chybí přívod kyslíku. Během metabolického procesu kvašení se cukr obsažený v mouce transformuje na alkohol, který se v průběhu pečení vypaří, a na oxid uhličitý.
Tvorba oxidu uhličitého má za následek zvětšování objemu těsta. Při kvašení dochází i k uvolňování energie. Té je však tak malé množství, že vystačí jen k přežití kvasinek, nikoli k jejich dalšímu rozmnožování.

CUKR --> CO2 + ALKOHOL + MALÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE

S kyslíkem

Při aerobní reakci, která probíhá za přítomnosti kyslíku, kvasinky dýchají a hojně se rozmnožují. Nedochází zde ke tvorbě alkoholu. Cukr, který kvasinky spotřebovávají, se přeměňuje na oxid uhličitý a na vodu. Tento proces je doprovázen uvolňováním velkého množství energie, která kvasinkám umožňuje růst a nepohlavně se rozmnožovat pučením.
Během pučení se na mateřské buňce vytvoří pupen, který se postupně zvětšuje. Jakmile dosáhne dostatečné velikosti, dojde k oddělení obou buněk a může být zahájeno nové pučení.
Tento metabolický proces je procesem dýchání. Využívají ho drožďárny k množení kvasinek.

CUKR + KYSLÍK --> CO2 + VODA + VELKÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE